مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک ثبت نام  دانش آموز جدید در کلیه پایه ها و رشته ها مدرسه آموزش از راه دور وزین :
۱.کلیه کارنامه های دروس گذرانده شده در دوره های قبل با مهر و امضا
۲.خلاصه سابقه(کارنامه کلی)با مهر و امضا
۳.کد انتقال اینترنتی(کد سوابق تحصیلی که از مدرسه مبدا باید گرفته شود .)
۴.هشت قطعه عکس جدید ۳*۴
۴.فتوکپی از صفحه اول و دوم شناسنامه
۵.فتو کپی کارت ملی
۶. فتو کارت پایان خدمت
تذکر:ثبت نام ترم تابستان مدرسه آغاز شد.

۱ بهمن ۶۹۴۸ ۱۵:۰۲:۵۱ 826 بازدید