مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟!

افرادی که امکان ارائه آموزشی های روزانه به آنان جود ندارد(عدم دسترسی به واحد آموزشی،مردودی ، دوساله، دوری راه و …)

افرادی که شرایط تحصیل در مدارس روزانه را از دست داده اند

افرای که به دلیل وجود شرایط امکان استفاده از آموش های حضوری را ندارند مانند: معلولین جسمی، بیماران خاص و صعب العلاج و متاهل و …

۸ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۳۳:۴۰ 851 بازدید