مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
ادبیات فارسی

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس ادبیات فارسی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – دی ۹۵

دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – شهریور ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – دی۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – شهریور ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – دی ۹۳

دانلود
 

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – شهریور ۹۳

دانلود
 

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۳

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – دی ۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – دی ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی  – شهریور ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی  – خرداد ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی – دی ۹۰

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی  – شهریور ۹۰

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی  – خرداد ۹۰

دانلود

 


 

۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۰۱:۲۲:۰۱ 805 بازدید