مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
عربی

سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس عربی را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – خرداد ۹۶

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – دی ۹۵

دانلود
دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – شهریور ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – خرداد ۹۵

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – دی ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – شهریور ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – خرداد ۹۴

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – دی ۹۳

دانلود
 

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – شهریور ۹۳

دانلود
 

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۳

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – دی ۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – خرداد ۹۲

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – دی ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – شهریور ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – خرداد ۹۱

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی – دی ۹۰

دانلود

دانلود سوالات و پاسخنامه عربی پیش دانشگاهی  – شهریور ۹۰

دانلود

دانلود ز  – خرداد ۹۰

دانلود

 


 

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۴۸:۴۲ 1011 بازدید