مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
علوم انسانی
کد کتاب عنوان پایه رشته سال تحصیلی ۹۴-۹۵

۲۸۳٫۲

 

 

ادبیات فارسی

(قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی)

۳٫۴ مگابایت

پیش دانشگاهی

 

علوم انسانی

۱/۲۸۳

 

زبان و ادبیات فارسی (عمومی)

۴٫۹۶ گابایت

 

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۸۵٫۱

 

 

 

 

معارف اسلامی دین و زندگی

۳٫۷۲ مگابایت

 

 

 

 

پیش دانشگاهی

 

 

علوم انسانی

۲۸۵٫۳

 

بینش دینی ویژه اقلیت ها

۸۸۳٫۶۲ کیلوبایت

 

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

۲۹۲٫۲

ریاضی پایه

۲٫۶۵ مگابایت

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۲۹۷٫۲

جغرافیا

۳٫۹۱ مگابایت

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۰۰٫۱

علوم اجتماعی

۶٫۳۱ مگابایت

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۰۲٫۱

تاریخ شناسی

۴٫۱۵ مگابایت

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۱۶٫۱

عربی

۱٫۳ مگابایت

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۳۱۷٫۱

فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

۲٫۴۹ مگابایت

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

۱/۲۸۴

 

۱٫۹۳ مگابایت

 

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳
۳۱۸٫۳

 

آلمانی(۱)و(۲)

۱٫۵۱ مگابایت

 

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

۳۱۸٫۴

 

فرانسه (۱) و (۲)

۱٫۰۶ مگابایت

 

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳

 


 

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۰۰:۰۸ 1006 بازدید