مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
پایه دهم

برای دانلود هر درس روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

کد کتاب عنوان پایه سال تحصیلی
۱۱۰۲۰۴

تعلیمات دینی (دینی،اخلاق و قرآن)۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۰۶

عربی، زبان قرآن ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۰۱

فارسی ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۰۲

نگارش ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۳۰
انگلیسی  کتاب کار دانش آموز

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۳۱

انگلیسی  کتاب کار دهم www.soalsara.ir
۱۱۰۲۱۸

جغرافیای عمومی و استان شناسی

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۱۵

آمادگی دفاعی

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۲۲

هنر

دهم

www.soalsara.ir
۱۱۰۲۲۵

تفکر و سواد رسانه ای

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۲۴

کارگاه کارآفرینی و تولید

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۱۱

ریاضی ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۱۳

هندسه ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۰۹

فیزیک ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۱۰

شیمی ۱

دهم

www.soalsara.ir

۱۱۰۲۱۷

آزمایشگاه علوم تجربی ۱

دهم

www.soalsara.ir

 

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۲:۴۲:۰۸ 1301 بازدید