مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
سال سوم علوم تجربی

برای دانلود هر کتاب روی لینک مربوطه کلیک کنید.

کد کتاب
عنوان
پایه رشته سال تحصیلی ۹۴-۹۵

۲۵۴٫۱

 

 

 

 

 

 

عربی (۳)

۴٫۳۵ مگابایت

 

 

 

سوم

 

 

علوم تجربی

۲۵۶٫۴

 

 

 

 

 6.37 مگابایت

 

 

سوم

 

 

علوم تجربی

۲۵۷٫۱

شیمی (۳) و آزمایشگاه

۶٫۴۴ مگابایت

سوم

علوم تجربی

۲۵۸٫۳

ریاضیات ۳

۱٫۱۱ مگابایت

سوم علوم تجربی

۲۳۴٫۳

۲۵۸٫۵

 

 

 

آمار و مدلسازی

۵٫۳۴ مگابایت

سوم علوم تجربی

۲۶۲٫۱

زمین شناسی

۳٫۲۲ مگابایت

سوم علوم تجربی

۲۶۱٫۱

زیست شناسی و آزمایشگاه (۲)

۴٫۸۹ مگابایت

سوم علوم تجربی

۲۴۹٫۱

ادبیات فارسی (۳)

۳٫۳۲ مگابایت

سوم علوم تجربی

۲۴۹٫۳

زبان فارسی (۳)

۱٫۶۷ مگابایت

سوم علوم تجربی

۲۵۳٫۲

تاریخ معاصر ایران

۳٫۶۴ مگابایت

سوم علوم تجربی

 


 

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۳:۱۸:۲۹ 958 بازدید