مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دوره پیش دانشگاهی:

 1- اصل شناسنامه وفتوکپی شناسنامه(صفحه اول و دوم)

2- اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم یا دفترچه آماده به خدمت و فتوکپی آن

3- اصل کارت ملی و فتوکوپی کارت ملی

4-- دوازده قطعه عکس جدید 3*4

5- کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه

6- اصل دیپلم یا گواهی نامه  سال سوم متوسطه

7- تطبیق کارنامه های درسی ترم های گذشته در پیش دانشگاهی(روزانه یا شبانه یا متفرقه) برای کسانی که در دوره پیش دانشگاهی درس میخوانده اند.

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۰۶:۲۵:۳۹ 1031 بازدید